VIDEO

Lớp 4ATV Trường Mầm Non Quốc Tế Sài Gòn tham gia tổng kết cuối năm 2017. Toàn bộ trang phục của các bé đều được thuê tại Shop Trang Phục Biểu Diễn TN